διαλοιδορουμένοις

διαλοιδορουμένοις
διαλοιδορέομαι
rail furiously at
pres part mp masc/neut dat pl (attic epic doric)
διαλοιδορέομαι
rail furiously at
pres part mp masc/neut dat pl (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”